Kartu su mūsų partneriais kokybiškai projektuojame inžinerinius tinklus ir teikiame visas kitas, su projektavimu, susijusias paslaugas:

1. Šilumos tiekimo tinklus:

Šilumotiekio bei karšto vandens tiekimui;

Garo tiekimui;

2. Vandentiekio ir nuotėkų šalinimo tinklus;

3. Dujotiekio tinklus (skirstomuosius).